Valsts pētījumu programma "Informācijas tehnoloģiju zinātniskā bāze"
Projekts Nr.1 "Uz modeļu transformācijām bāzētu sistēmu būves tehnoloģiju izstrāde"

Projekta konkrētais mērķis ir izstrādāt bāzes līdzekļus modeļbāzētās sistēmu būves tehnoloģijas nodrošināšanai.
Projekta plašākais mērķis ir ienest Latvijā patreiz zināmo pašu modernāko sistēmu būves tehnoloģiju – MDA (Model Driven Architecture), kas tradicionālo sistēmu būves tehnoloģiju aizstāj ar jaunu daudz efektīvāku tehnoloģiju, kas balstās uz modeļu transformācijām.

Projekta etapi
  1. etaps (2005.gada augusts - decembris) 1.etapa atskaite (pdf)
  2. etaps (2006.gada aprīlis - jūnijs) 2.etapa atskaite (pdf)
  3. etaps (2006.gada jūlijs - decembris) 3.etapa atskaite (pdf)
  4. etaps (2007.gada janvāris - decembris) 4.etapa atskaite (pdf)
  5. etaps (2008.gada janvāris - decembris) 5.etapa atskaite (pdf)
  6. etaps (2009.gada janvāris - decembris) 6.etapa atskaite (pdf) un slaidi (ppt).

Ar projektu saistītais seminārs Latvijas IT industrijai
     2009. gada 17. novembrī LU MII organizēts publisks informatīvs seminārs par modeļu transformāciju lietošanas iespējām sistēmu būvē, kurā piedalījās lielāko Latvijas IT firmu parstāvji. Semināra materiāli - slaidi un demo rīks, (zip)

Ar projektu saistītā transformāciju valodas MOLA tīmekļa vietne (angļu valodā)
     Lapā ir pieejami valodas MOLA apraksti, valodas atbalstošo rīku apraksti, kā arī lejuplādējamas jaunākās šo rīku instalācijas (2010. gada marta versija).

Ar projekta realizāciju saistītās zinātniskās publikācijas